زمینه های فعالیت

 مشاوره ، اجرا ، نظارت و پیمانکاری ابنیه ، تأسیسات مکانیکی و برقی شامل ساختمان های مسکونی ، اداری ، ورزشی ، آموزشی و بهداشتی ، راهسازی ، محوطه سازی و کارهای مشابه 

 

 ابنیه های سنگین بتنی و فلزی شامل ساختمان ها و سازه های خاص ، منابع آب و گاز ، سیلوها ، نیروگاه ، سد ها و کارهای مشابه 

 

 فروش و تولید مصالح ساختمانی و تأسیسات مکانیکی و برقی

 

 واردات و صادرات کالاهای مجاز